ALGEMENE VOORWAARDEN ‘IK DRAAG JE BIJ ME’

Verkoopvoorwaarden ‘Ik draag je bij me’: Ik draag je bij me
Vreehorstweg 37
7102EK Winterswijk info@ikdraagjebijme.com

KvK nummer: 55193382
BTW nummer: NL002004026B19

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden dienen aanvaard te zijn voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Op het moment dat de consument de koop aanvaard door het voldoen aan de gestelde voorwaarden komt de overeenkomst tot stand.

2.2 De opdracht die op digitale wijze aangevraagd is zal door ‘Ik draag je bij me’ bevestigd worden. Nadat de bevestiging plaatsvindt kan de opdracht nog binnen 24 uur per e-mail ontbonden worden door de aanvrager.

Artikel 3. Verzending

3.1 Tijdens het bestelproces kan gekozen worden voor verschillende verzendwijzen met hierbij behorende voorwaarden. ‘Ik draag je bij me’ is niet verantwoordelijk voor de keuze van de verzendwijze en die hieruit voortvloeiende gevolgen.

3.2 ‘Ik draag je bij me’ zal een kleine verpakking toesturen voor het verzenden van bijvoorbeeld as of haarlokjes. De consument is zelf verantwoordelijk voor het verzenden naar de organisatie. Informatie over verzendwijzen kan bij de verzender worden ingewonnen.

Artikel 4. Retourneren

4.1 De sieraden worden op maat naar wens gemaakt en hebben derhalve een dusdanig persoonlijk karakter dat deze niet geretourneerd kunnen worden. Hierin enkele standaard producten nagelaten, deze mogen binnen 7 dagen, mits in ongedragen en onbeschadigde staat worden geruild voor een vergelijkbaar product of ander product waarbij het verschil in kosten verrekend zal worden.

4.2 ‘Ik draag je bij me’ zal altijd proberen bij ontevredenheid wat niet aan ‘Ik draag je bij me’ over het geleverde sieraad dit in alle redelijkheid proberen op te lossen. Er zal een afweging worden gemaakt van de kosten en hiervoor in sommige gevallen een coulance-aanbod worden gedaan.

4.3 De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de consument.

Artikel 7. Levering

7.1 Ons uitgangspunt is om de bestelde sieraden zo snel mogelijk te leveren. Het gaat hier echter om persoonlijke sieraden die op maat gemaakt worden en wij nemen hier bij voorkeur ruim de tijd voor om de gepaste aandacht aan het sieraad te kunnen schenken. Elk sieraad is weer uniek en behoeft hier de eigen tijd voor. Wij zullen te allen tijde ons best doen om de verwachte levertijd aan te geven. Wij gaan bij maatwerk uit van een gemiddelde levertijd van 4-8 weken. Vaak zijn wij sneller, soms duurt het wat langer vanwege de tussenstappen die nodig zijn om het sieraad te kunnen vervaardigen zoals gevraagd is. Wij zullen er altijd naar streven om tijdig aan te geven dat een levering uitloopt. De consument mag zelf ook altijd informeren naar de stand van zaken.

7.2 Indien een opdracht niet binnen de afgesproken termijn geleverd kan worden zal er tijdig gecommuniceerd worden en een oplossing worden gezocht. 

7.3 De vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief aanvullende opties en verzendkosten. De kosten voor deze aanvullende opties en de verzendkosten kunnen tijdens het bestelproces gekozen worden en zijn worden steeds voor het indienen van de bestelling kenbaar en inzichtelijk gemaakt.

7.4 De betaling zal bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethoden plaatsvinden. Op het moment van de betaling en aanvaarding van de algemene voorwaarden zal de bestelling zijn geplaatst.

Artikel 9. Gebreken en garantie

9.1 Eventuele gebreken of fouten zullen binnen 48uur na ontvangst van de bestelling schriftelijk worden gemeld, begeleid van een foto waarbij het gebrek duidelijk zichtbaar is. ‘Ik draag je bij me’ zal zorgen voor een passende oplossing.

9.2 De consument is zelf verantwoordelijk voor het correct behandelen en onderhoud van de sieraden. Schade ontstaan door onzorgvuldig dragen of onderhoud, anders dan in de meegeleverde richtlijnen beschreven, valt onder de verantwoordelijkheid van de consument. ‘Ik draag je bij me’ zal in dat geval wel altijd zoeken naar een passende oplossing, zodat de sieraden mooi zullen blijven en lang gedragen kunnen worden.

9.3 Indien er schade ontstaat aan een sieraad wat te wijten is aan ‘Ik draag je bij me’ dan zal er altijd naar een passende oplossing gezocht worden. Er zal altijd eerst contact met ‘Ik draag je bij me’ worden opgenomen. Wanneer sieraden door derden zonder overleg vooraf met ‘Ik draag je bij me’ worden gerepareerd vervalt de verantwoordelijkheid van ‘Ik draag je bij me’.

9.4 De retourkosten van de zending komen voor rekening van de afzender. Bij verzending terug zullen de kosten voor rekening komen van ‘Ik draag je bij me’.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zal enkel het Nederlands Recht van toepassing zijn.

Artikel 11. Klachten en Geschillen

11.1 Indien er een klacht is, leg deze dan zo snel mogelijk bij ons neer en wij zullen deze binnen twee weken in behandeling nemen. Indien wij niet tot een passende oplossing kunnen komen kan tegen betaling van € 52,50 euro klachtgeld (dit wordt terugbetaald wanneer de indiener in het gelijk wordt gesteld) de klacht worden neergelegd bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie, kijk op www.sgc.nl.

11.2 Indien er sprake is van overmacht zal ‘Ik draag je bij me’ niet verantwoordelijk worden gehouden aan ontstane schade of verlies. ‘Ik draag je bij me’ zal te allen tijde zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 12. Garantie

12.1 Er is een garantietermijn van 2 jaar op de persoonlijke sieraden, mits er geen sprake is van onjuist gebruik. Bij elke bestelling worden voorschriften voor het dragen meegezonden en tevens zijn deze vermeld op de website. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van deze voorschriften. ‘Ik draag je bij me’ zal altijd toetsen of een probleem met een sieraad onder de garantie valt en zal altijd trachten een oplossing te zoeken binnen alle redelijkheid. Op de niet gepersonaliseerde sieraden en vergulde sieraden hanteren wij een garantietermijn van 1 jaar, mits volgens voorschriften gedragen. Wij verlenen geen garantie op afgeprijsde sieraden, ook wanneer deze daarna gepersonaliseerd zijn.